„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „Wprowadzenie nowej oferty produktowej” mająca na celu Rozwój firmy Sekret Smaku produkującej wyroby garmażeryjnej, wędliny i pieczywo poprzez zakup nowego wyposażenia. Utworzenie nowego miejsca pracy i utrzymanie go w okresie 3 lat od daty wypłaty płatności końcowej
współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: utworzenie 1 miejsca pracy

Salon rolet

ul. Miła 40B, 06-300 Przasnysz

Dane kontaktowe